Zarząd

avatar

Prezes

Grzegorz Popiel

Z-ca Prezesa

Grzegorz Boroń

avatar
avatar

Skarbnik

Beata Jura

Członek Zarządu

Sławomir Konieczko

avatar
avatar

Członek Zarządu

Justyna Kukułka