Zarząd

Grzegorz Popiel – Prezes
Grzegorz Boroń – Wiceprezes
Grzegorz Klimczak – Skarbnik
Justyna Kukułka
Monika Modlińska
Agnieszka Skrok
Borys Kaszuba.