Ogólne

KLASY SPORTOWE uzyskane przez zawodników MEDUZY Pajęczno w 2017r.

GOSŁAWSKA SYLWIA (ROK UR. 2002)

II 15 latków - 50 DOWOLNYM - BASEN 25
II 15 latków - 50 MOTYLKOWYM - BASEN 25

MARTA MODLIŃSKA (ROK UR. 2005)

III 13 latków - 50 DOWOLNYM - BASEN 25
III 13 latków - 100 DOWOLNYM - BASEN 25
III 12 latków - 200 DOWOLNYM - BASEN 25
III 13 latków - 50 MOTYLKOWYM - BASEN 25
III 13 latków - 100 MOTYLKOWYM - BASEN 25
III 13 latków - 100 ZMIENNYM - BASEN 25
III 13 latków - 200 ZMIENNYM - BASEN 25

SZELĄG DAWID (ROK UR. 2003)

II 16 latków - 50 DOWOLNYM - BASEN 25
II 16 latków - 50 DOWOLNYM - BASEN 50
II 16 latków - 100 DOWOLNYM - BASEN 25
II 16 latków - 100 DOWOLNYM - BASEN 50
II 15 latków - 200 DOWOLNYM - BASEN 25
II 15 latków - 200 DOWOLNYM - BASEN 50
II 15 latków - 400 DOWOLNYM - BASEN 25
II 14 latków - 400 DOWOLNYM - BASEN 50
II 14 latków - 800 DOWOLNYM - BASEN 25
II 14 latków - 1500 DOWOLNYM - BASEN 50
II 15 latków - 50 MOTYLKOWYM - BASEN 25
II 15 latków - 50 MOTYLKOWYM - BASEN 50
II 14 latków - 100 MOTYLKOWYM - BASEN 25
II 14 latków - 100 MOTYLKOWYM - BASEN 50
II 14 latków - 400 ZMIENNYM - BASEN 25

MIKOŁAJ POPIEL (ROK. UR. 2006)

III 13 latków - 50 DOWOLNYM - BASEN 25
III 13 latków - 100 DOWOLNYM - BASEN 25
III 13 latków - 200 DOWOLNYM - BASEN 25
III 13 latków - 400 DOWOLNYM - BASEN 25
III 13 latków - 100 GRZBIETOWYM - BASEN 25
III 13 latków - 200 GRZBIETOWYM - BASEN 25
III 12 latków - 100 KLASYCZNYM - BASEN 25
III 12 latków - 50 MOTYLKOWYM - BASEN 25
III 12 latków - 100 ZMIENNYM - BASEN 25
III 13 latków - 200 ZMIENNYM - BASEN 25

CECYLIA SZAŁOWSKA (ROK UR. 2005)

III 12 latków - 100 DOWOLNYM - BASEN 25
III 12 latków - 100 GRZBIETOWYM - BASEN 25
III 12 latków - 200 GRZBIETOWYM - BASEN 25